คลิป รวมคลิป Thaiware

บรรยากาศกิจกรรม ไทยแวร์ 20 ปี กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บรรยากาศกิจกรรม ไทยแวร์ 20 ปี กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เนื่องในโอกาสเว็บไซต์ไทยแวร์ครบรอบ 20 ปี ในปีนี้ ทางบริษัทฯ จึงถือโอกาสจัดช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน ซ่อมบำรุงห้องคอมพิวเตอร์ บริเวณโรงเรียน และร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ 2019 ซึ่งในปีนี้ ทางไทยแวร์ได้ไปที่โรงเรียนบ้านหนองแสง จังห...
วันที่: 16 ม.ค. 62