0 INVOICE+TINY+PLUS+%28%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A+Invoice+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%29
INVOICE TINY PLUS (โปรแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice มีภาษาไทย สำหรับงานการขาย)

INVOICE TINY PLUS (โปรแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice มีภาษาไทย สำหรับงานการขาย)

ดาวน์โหลดโปรแกรม INVOICE TINY PLUS ช่วยงานขายหน้าร้าน ออกใบแจ้งหนี้ หรือใบวางบิล (Invoice) ใบเสนอราคา (Quotation) และเอกสารการขายอื่นๆ เหมาะสำหรับธุรกิจขายปลีกและขายส่ง
ผู้พัฒนา : RAPHEE TECHNOLOGY CO., LTD.
แชร์แวร์

เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2561    |   ผู้ชม : 702
โหวตให้คะแนน
00
ดาวน์โหลด
18 ครั้ง
(สัปดาห์ก่อน 8 ครั้ง)
Text Size

โปรแกรมช่วยขายของหน้าร้าน INVOICE TINY PLUS

โปรแกรมช่วยขายของหน้าร้าน INVOICE TINY PLUS

INVOICE TINY PLUS (โปรแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice สำหรับงานขาย) : สำหรับเจ้าตัวนี้ มีนามว่า โปรแกรม INVOICE TINY PLUS อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยว่า "อินวอยซ์ ไทนี่ พลัส" มันเป็น โปรแกรมขายหน้าร้าน สำหรับช่วยงานขาย เงินสด-เงินเชื่อ ที่เริ่มตั้งแต่ระบบใบเสนอราคา บันทึกการขาย จนกระทั่งออกใบเสร็จรับเงิน โดยมีคุณสมบัติในการบันทึกการขาย จากระบบใบเสนอราคา และออกเอกสารการขายจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สร้างใบเสร็จรับเงินจากข้อมูลใบส่งของหรือใบกำกับภาษี, สร้างใบวางบิลจากใบส่งของหรือใบกำกับภาษี เป็นต้น เหมาะสำหรับธุรกิจขายปลีก หรือขายส่ง

หน้าตาการใช้งาน (User Interface) ของโปรแกรม INVOICE TINY PLUS ค่อนข้างใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานเริ่มต้น จนถึงคนที่ใช้เป็นแล้ว รองรับเมนูภาษาไทย และมีการแยกหน้าต่างส่วนต่างๆ ออกอย่างชัดเจน คือด้านบนจะเป็นในส่วนของเมนู ส่วนด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของระบบต่างๆ ส่วนด้านกลางและขวาจะเป็นหน้าต่างแสดงผลเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ทั้งรูปภาพ ตัวเลข ตัวอักษร และอื่นๆ ให้ได้กรอกข้อมูลเพื่อสร้างบิลขาย ทำให้การใช้งานไล่จาก บนลงล่าง และซ้ายไปขวา เหมือนกับการอ่านหนังสือ ช่วยให้เข้าใจว่าต้องกดส่วนไหนก่อน

นอกจากนั้นแล้วความสามารถของโปรแกรม INVOICE TINY PLUS ยังมีให้เลือกใช้งานเกี่ยวกับการขายอย่างครบครัน เพียงพอต่องานขาย ตั้งแต่ สร้างข้อมูล บันทึกข้อมูล ออกใบเสร็จ พิมพ์สรุปรายงาน และอื่นๆ


Program Features (คุณสมบัติ และความสามารถของ โปรแกรม INVOICE TINY PLUS เพิ่มเติม)

 • สร้างใบเสนอราคา
 • บันทึกการขาย สด - เชื่อ
 • สร้างใบส่งของ
 • สร้างใบกำกับภาษี
 • สร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • สร้างใบรับมัดจำ
 • สร้างใบรับมัดจำ/ใบกำกับภาษี
 • สร้างใบวางบิล
 • สร้างใบเสร็จรับเงินแบบอ้างอิงอินวอยซ์
 • สร้างใบเสร็จรับเงินแบบแจกแจงรายการสินค้า
 • ดู/พิมพ์รายงานการขายแบบสรุป
 • ดู/พิมพ์รายงานการขายแบบแจกแจงรายการสินค้า (Master - Details)
 • ดู/พิมพ์รายงานภาษีขาย ตามรูปแบบใหม่ของกรมสรรพากร ที่แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ตัวเลือกไม่พิมพ์วันที่ของเอกสาร (สำหรับออกเอกสารให้หน่วยราชการบางหน่วยงาน)
 • ตัวเลือกไม่พิมพ์กำหนดการชำระเงิน (สำหรับออกเอกสารให้หน่วยราชการบางหน่วยงาน)
 • แทรกคำอธิบายในรายการของเอกสาร (เช่นออกบิลงานซ่อม-ติดตั้ง)
 • ระบบล็อกอิน
 • ระบบกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้
 • เลือกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำงานกับหลายกิจการในเครื่องเดียว
 • ย้ายข้อมูลไปทำงานบนเครื่องใดๆ หรือเก็บโฟลเดอร์ไหนก็ได้ เก็บสำเนาข้อมูลได้ง่าย
 • รองรับการกำหนดจำนวนทศนิยมได้ 0 ถึง 4 ตำแหน่ง
 • และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

Version History (รายละเอียดการพัฒนา โปรแกรม INVOICE TINY PLUS ในแต่ละเวอร์ชั่น)

เวอร์ชั่น 1.0.4.9

 • รองรับกระดาษฟอร์มสำเร็จรูป 9"x11" จาก "ระยองคอม" รุ่น IV TR และ TC

เวอร์ชั่น 1.0.3.1

 • แบบฟอร์มรองรับการควบคุมจำนวนตำแหน่งทศนิยมอัตโนมัติ 0 ถึง 4 ตำแหน่งจากบันทึกการขาย

Note : โปรแกรม INVOICE TINY PLUS  ที่คุณกำลังจะดาวน์โหลดนี้ มีคุณสมบัติเป็นแชร์แวร์ (Shareware) ซึ่งทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาให้คุณได้สามารถ นำไปใช้กันก่อนเป็นจำนวน 7 วัน หากต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ จะต้องเสียค่าลงทะเบียน เป็นเงินจำนวน 1,390 บาท และสามารถใช้งานได้ตลอด อัพเดทฟรี และเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้

นอกจากนี้แล้ว คุณสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล์ (E-Mail) : sales@rapheetech.com (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) ได้ทันทีเลย

(ดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์ออกด้วยโปรแกรม 7zip)


โปรแกรมช่วยขายของหน้าร้าน INVOICE TINY PLUSโปรแกรมช่วยขายของหน้าร้าน INVOICE TINY PLUS
รูปภาพ Screenshot ประกอบการใช้งานของ โปรแกรมช่วยขายของหน้าร้าน INVOICE TINY PLUS เพิ่มเติม

INVOICE TINY PLUS (โปรแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice มีภาษาไทย สำหรับงานการขาย)

รูปภาพตัวอย่างใบกำกับภาษี (tax invoice) ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องขนาด 9 x 11 นิ้ว


INVOICE TINY PLUS (โปรแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice มีภาษาไทย สำหรับงานการขาย)

รูปภาพตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (receipt/tax invoice) ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องขนาด 9 x 11 นิ้ว


รูปประกอบซอฟต์แวร์INVOICE TINY PLUS (โปรแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice มีภาษาไทย สำหรับงานการขาย)
รูปประกอบซอฟต์แวร์INVOICE TINY PLUS (โปรแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice มีภาษาไทย สำหรับงานการขาย)
รูปประกอบซอฟต์แวร์INVOICE TINY PLUS (โปรแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice มีภาษาไทย สำหรับงานการขาย)
รูปประกอบซอฟต์แวร์INVOICE TINY PLUS (โปรแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice มีภาษาไทย สำหรับงานการขาย)
รูปประกอบซอฟต์แวร์INVOICE TINY PLUS (โปรแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice มีภาษาไทย สำหรับงานการขาย)
รูปประกอบซอฟต์แวร์INVOICE TINY PLUS (โปรแกรมขายหน้าร้าน ออกใบ Invoice มีภาษาไทย สำหรับงานการขาย)
เวอร์ชั่น
1.0
ปรับปรุงเมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
(Last Updated : November 20, 2018)
ผู้พัฒนา
RAPHEE TECHNOLOGY CO., LTD.
ระบบปฏิบัติการ (OS)

ความคิดเห็น (0)