Nanosoft Hotel.NET (โปรแกรมโรงแรม โปรแกรมหอพัก โปรแกรมรีสอร์ท)


Facebook
Twitter
Share on Google+
พื้นที่โฆษณา

Nanosoft Hotel

โปรแกรมโรงแรม Nanosoft Hotel.NET
หน้าตาหลักของโปรแกรม Nanosoft Hotel.NET

Nanosoft Hotel.NET (โปรแกรมโรงแรม โปรแกรมหอพัก โปรแกรมรีสอร์ท) : Nanosoft Hotel.NET ชื่อโปรแกรมนี้เห็นเป็น Hotel หรือ โปรแกรมโรงแรม จริงๆ ไม่ใช่แค่นั้น โปรแกรมนี้ยังถูก ออกแบบสำหรับ บริหารงานโรงแรม , รีสอร์ท , หอพักรายวัน ได้อีกด้วย เรียกได้ว่า โปรแกรมนี้เป็นทั้ง โปรแกรมโรงแรม รวมไปถึงเป็น โปรแกรมหอพัก และ โปรแกรมสอร์ท ดาวน์โหลดไปตัวได้ เหมือนได้ ทรีอินวัน (3-in-1) เลยครับ

โดยส่วนประกอบหลักๆ ของ โปรแกรมโรงแรม นามว่า Nanosoft Hotel.NET จะประกอบไปด้วย ระบบการจองห้องพัก (Reservation) รวมไปถึง ระบบการเช็คอิน (Check In ) ระบบการเช็คเอาท์ (Check Out) ระบบข้อมูลผู้เข้าพัก (Guest Registration) นอกจากนี้ยังมี ระบบการขายสินค้า ระบบการซื้อสินค้า ระบบสต็อกสินค้า (Inventory) และ ระบบดูแลแม่บ้านในการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบทำความสะอาดตามจุดต่างๆ (House Keeping Systems) ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก (Room Maintain ) ระบบ Night Auditor และ ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น FOLIO ระบบใบเสร็จรับเงิน ระบบช่วยออกใบกำกับภาษี คูปองอาหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ โปรแกรมนี้ ยังรวมไปทั้งระบบการรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ อาทิเช่น รายงานประวัติผู้เข้าพัก รายงานการรับเงินของ Cashier สามารถที่จะออกรายงานการเข้าพัก รายงานสรุปยอดห้องพักคงเหลือ (Room Planning) รายงานสินค้าคงเหลือ ทั้ง สต๊อกกลาง หรือ มินิบาร์ หรือตู้แช่เครื่องดื่มที่อยู่ในห้องพักต่างๆ รวมไปถึงการออกรายงานการใช้ห้องพัก (Room Occupancy) ออกรายงาน ยอดการจองห้องพักล่วงหน้า (Forecast Report) และ รายงานอื่นๆ อีกมากมาย โดยรายละเอียดของ โปรแกรมโรงแรม สามารถแบ่งได้ดังนี้

หมายเหตุ : รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าทดลองใช้งานคือ : 1111


โปรแกรมหอพัก
บันทึกการเข้าพัก

Program Details (รายละเอียด ของ โปรแกรมโรงแรม โปรแกรมหอพัก ตัวนี้) : โดยรายละเอียดของ โปรแกรมสามารถแบ่งได้ดังนี้ ...

ระบบการตั้งรหัส

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมโรงแรม โดยจะประกอบไปด้วยรหัสดังต่อไปนี้

 • บันทึกรหัสประเภทห้องพัก
 • บันทึกรหัสห้องพัก
 • บันทึกรหัสสัญชาติ
 • บันทึกรหัสอาชีพ
 • บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
 • บันทึกรหัสแหล่งที่มา
 • บันทึกรหัสลูกค้า
 • บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
 • บันทึกรหัสผู้จำหน่าย
 • บันทึกรหัสรุ่นของสินค้า
 • บันทึกรหัสสีของสินค้า
 • บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า
 • บันทึกรหัสยี่ห้อสินค้า
 • บันทึกรหัสรายได้
 • บันทึกรหัสสินค้า
 • บันทึกรหัสประเภทการเบิกสินค้า
 • บันทึกรหัสพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ และ อื่นๆ
 • บันทึกรหัสรอบการทำงานของพนักงานระบบการจัดการห้องพัก

 ระบบการจัดการห้องพัก

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ห้องพักของ โปรแกรมโรงแรม อาทิเช่น สถานะของห้องพัก ( Room chart ) , การตรวจสอบตารางห้องพัก ( Room planning ) , การแยก หรือ ย้ายห้องพัก , การรับจองห้องพัก ( Reservaton ), การเช็คอิน ( Check in ) , การเช็คเอาท์ ( Check out ) , การคิดราคาห้องพัก , การป้อนจำนวน หรือ รายชื่อแขกที่เข้าพัก ( Guest in house ) , การป้อนข้อมูลการใช้สินค้าในห้องพัก ( Mini bar stock and complementary ) , การยกเลิกการเข้าพัก รวมทั้ง การทำความสะอาดห้องพัก โดยจะประกอบไปด้วยระบบการบันทึกข้อมูล และ รายงานข้อมูลดังต่อไปนี้

 • สถานะห้องพัก (Room chart หรือ Room planning)
 • บันทึกการจองห้องพัก (Room reservation)
 • บันทึกการเข้าที่พัก (Check-in)
 • บันทึกการออกจากที่พัก (Check-out)
 • บันทึกการปรับปรุงการขายห้องพัก
 • บันทึกยกเลิกการเข้าพัก (Reservation Cancellation)
 • บันทึกการแยกห้องพัก
 • บันทึกการขายสินค้าในห้องพัก (Minibar) โดยรองรับ สินค้าที่เป็นอภินันทนาการ (Complementary) แจกฟรี
 • บันทึกการรับเงินประกัน , เงินมัดจำ และ เงินค่าห้องพัก เป็นต้น
 • บันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก (Guest in house)
 • การพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น Folio , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบรับเงินประกัน , รายชื่อผู้เข้าพัก และ คูปอง อาหาร เป็นต้น
 • รายงานสรุปการจองห้องพัก
 • รายงานรายละเอียดการการจองห้องพัก
 • รายงานสรุปการเข้าพักจากการจองห้องพัก
 • รายงานข้อมูลการจองห้องพัก เชิงวิเคราะห์
 • รายงานสรุปการเข้าพัก
 • รายงานรายละเอียดการการเข้าพัก
 • รายงานข้อมูลการเข้าพัก เชิงวิเคราะห์
 • รายงานข้อมูลตรวจสอบห้องพัก
 • รายงานห้องพักคงเหลือ
 • รายงานการรับเงิน
 • รายงานสถานะห้องพัก 

ระบบงานบริการ

ในส่วนนี้เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ งานบริการต่างๆ ของ โปรแกรมโรงแรม อาทิเช่น บันทึกใบเสนอราคา ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก หรือ ซ่อมแซมห้องพัก และ ระบบข่าวสารสำหรับพนักงาน เป็นต้น โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • บันทึกใบเสนอราคา
 • บันทึกการซ่อมบำรุงห้องพัก
 • บันทึกข่าวสารพนักงาน
 • รายงานใบเสนอราคา
 • รายงานการซ่อมบำรุงห้องพัก

ระบบสต๊อกสินค้า

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า หรือ สินค้าคงคลัง โดย ระบบสต๊อกสินค้า ของ โปรแกรมโรงแรม จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ สต๊อกส่วนกลาง (Central Stock ), สต๊อกในห้องพัก (Minibar) โดยระบบสต๊อกสินค้าจะเป็นแบบ สต๊อกการ์ด ทำให้สามารถตรวจสอบการเข้าออก ของสินค้าได้ง่าย และ ย้อนดูข้อมูลได้ โดย โดยระบบนี้ของ โปรแกรมโรงแรม จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • บันทึกการรับสินค้า
 • บันทึกการเบิกสินค้า
 • บันทึกการโอนคลัง
 • รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ
 • รายงานสรุปข้อมูลการรับสินค้า
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลการรับสินค้า
 • รายงานการเบิกสินค้า
 • รายงานการโอนคลัง

ระบบลูกหนี้

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ลูกหนี้ กรณี เกิดการขายเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการขายห้องพัก โดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้ และการรับชำระเงินจากลูกหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถ แบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการขาย 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น ในส่วนของการ ออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้ , ใบรับชำระหนี้ โดยระบบนี้ของ โปรแกรมโรงแรม จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • บันทึกการ์ดลูกหนี้
 • บันทึกข้อมูลการรับชำระหนี้
 • รายงานข้อมูลลูกหนี้

ระบบอรรถประโยชน์

 • Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 • User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 • บันทึกผู้ใช้งานโปรแกรม โดย โปรแกรมโรงแรมสามารถกำหนด ระดับการใช้งานของโปรแกรมได้ 2 ระดับคือ Normal user และ Advance user
 • การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และการ ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 • การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 • Program Log จะใช้สำหรับเก็บ Transaction ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้รายใดเข้าใช้งาน หรือ เพิ่มข้อมูล,ลบ,แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น
 • ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

Special Features (ความสามารถพิเศษ ของ โปรแกรมโรงแรม Nanosoft Hotel.NET นี้) :

โปรแกรมโรงแรม มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ตั้งรหัสต่างๆในโปรแกรม ได้ 30 ตัวอักษร
 2. รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
 3. สามารถตั้งราคาห้องพักได้ 5 ราคา สามารถใส่รูปห้องพักได้ และ สามารถกำหนดราคาในแต่ละช่วงได้ เช่น Low Season (ไม่มีเทศกาลท่องเที่ยว) High Season (เทศกาลท่องเที่ยว)
 4. สามารถกำหนดประเภท และ ราคา ของห้องพักได้เอง เช่น Superior , Sweet , Suite , Deluxe เป็นต้น
 5. รองรับระบบต้นทุนห้องพัก ทำให้ทราบกำไร/ขาดทุน เบื้องต้นได้ทันทีที่ เช็คเอาท์
 6. สามารถกำหนดรอบการรับเงินของพนักงาน และ รายงานการรับเงินพนักงานในแต่ละรอบการทำงานได้
 7. การตั้งรหัสลูกค้าให้รองรับได้ทั้ง ลูกค้าทั่วไป หรือ เอเยนซี่ และ สามารถ เพิ่มรูปภาพลูกค้าได้
 8. ระบบสต๊อกสินค้า รองรับสต๊อกแบบสต๊อกการ์ด ทำให้สามารถรู้ความเคลื่อนไหวของสินค้า และ ย้อนดูข้อมูลได้
 9. สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้าได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E) และ สามารถเพิ่มรูปภาพของสินค้าได้
 10. รองรับสินค้าได้ทั้ง แบบตัดสต๊อก และ ไม่ตัดสต๊อก เช่น ค่าบริการ , ค่าซักอบรีด ฯลฯ อีกทั้ง กำหนดต้นทุนได้ แบบ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย หรือ ไม่คิดต้นทุน
 11. รองรับสินค้าที่เป็นของแจกฟรี ภายในห้องพัก (Complementary)
 12. รองรับระบบสต็อก แบบ สต๊อกกลาง ( Central Inventory ) และ สต็อกห้องพัก ( Minibar Inventory )
 13. รองรับการเบิกสินค้าจาก สต๊อกกลาง ไปยัง สต็อกห้องพัก
 14. สามารถรวมค่าสินค้าและบริการเข้ากับค่าห้องพักได้ และ เชื่อมโยงเข้ากับระบบสต็อกโดยอัตโนมัติ
 15. รองรับระบบภาษีได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี
 16. รองรับระบบการจองห้องพักล่วงหน้า (Room Reservation)
 17. มีระบบรายงานการตรวจสอบการจองห้องพัก และ สามารถประมาณคาดการณ์การห้องพักได้ (Room Focast)
 18. รองรับการจอง และ การเข้าพัก ได้ทั้งแบบ Individual และ Group อีกทั้ง รองรับการคำนวณค่าใช้จ่าย เช่น ฟรีห้องพักแต่คิดค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น
 19. สามารถจองห้องพักล่วงหน้าได้ตลอดทั้งปี (Room Schedule)
 20. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักได้ ( Guest in house ) และ พิมพ์ Guest Registration ได้
 21. โปรแกรมโรงแรม สามารถตั้ง เวลาการเข้าพักได้ เช่น เข้าพักก่อน 06.00 คิดเป็น 1 Night เป็นต้น
 22. มีระบบการตรวจสอบห้องพักคงเหลือ เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าพักซ้ำกัน
 23. ระบบการเข้าพักสามารถกำหนดค่าห้อง , ค่าอาหาร , ค่าเสริมเตียง โดยสามารถแยกตามวันที่เข้าพักได้
 24. สามารถตรวจสอบจำนวนห้องพักคงเหลือ และ สถิติการใช้งานห้องพักได้ ( Room occupancy ) Today , M-T-D ,Y-T-D
 25. รองรับการแสดงผังการใช้ห้องพัก ( Room planning ) และ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 26. รองรับการทำความสะอาดห้องพัก ( House keeping ) โดยเมื่อลูกค้าเช็คเอาท์ สถานะห้องพักจะแสดงเป็นห้องต้องทำความสะอาดอัตโนมัติ
 27. มีระบบการทำงานของแม่บ้านในการทำความสะอาด หรือ เพิ่มการใช้สินค้าในห้องพัก (Minibar ) แยกจาก โปรแกรมหลัก *
 28. สามารถตรวจสอบสถานะของห้องพักแบบต่างๆคือ ห้องพักว่าง , ห้องพักมีการจอง , ห้องพักมีแขกพักอยู่ , ห้องพักที่ต้อง Check out และ ห้องพักงดใช้งาน
 29. รองรับการย้ายห้องพัก และ แยกห้องพัก โดยข้อมูลต่างๆ เช่น การขาย , ค่าห้อง , รายชื่อแขกที่เข้าพัก ถูกย้ายไปยังห้องพักปลายทาง
 30. รองรับการเก็บเงินล่วงหน้า เช่น เงินมัดจำ , ประกัน , เงินจอง เป็นต้น
 31. รองรับการคิดค่าบริการเพิ่ม (Service Charges)
 32. รองรับการทำงานตามรอบวัน และ มีระบบ Night auditor
 33. สามารถตรวจสอบรายได้ และ การส่งเงินของแคชเชียร์ (Front) ประจำรอบ และ ประจำวัน ได้
 34. รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด , เงินโอน , เช็ค , บัตรเครดิต และ แบ่งประเภทการชำระได้
 35. โปรแกรมโรงแรม โปรแกรมพอพัก ตัวนี้มีรองรับระบบลูกหนี้ กรณีขายเชื่อ
 36. สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น FOLIO , ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว , ใบเสร็จรับเงินค่าประกันห้องพัก และ คูปองอาหาร เป็นต้น
 37. ผู้ใช้สามารถออกแบบอกสาร และ รายงานต่างๆ ในโปรแกรมได้เอง (Reports Design)
 38. รองรับระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ เช่น กำไรขาดทุนเบื้องต้น , Room occupancy , Room focast ฯลฯ
 39. รองรับระบบการซ่อมบำรุงห้องพัก
 40. มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโรงแรม นี้ โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละผู้ใช้งาน (User)
 41. มีระบบเก็บขั้นตอนการทำงานของพนักงาน ในโปรแกรมนี้อย่างละเอียดว่าเข้ามาทำอะไร แก้ไข บันทึก ลบ อะไรไปบ้าง (Program Transaction Logs)
 42. เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
 43. สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม และ ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล
 44. ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7,Win 8 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 45. มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งาน โปรแกรมโรงแรม
 46. สามารถส่งออกรายงาน (Export) ให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
 47. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
 48. สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi User Systems) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

* สำหรับ โปรแกรมโรงแรม Nanosoft Hotel.NET ในเวอร์ชั่นเครือข่ายเท่านั้น (Only for Network Version)


Version History (ประวัติการพัฒนาโปรแกรม Nanosoft Hotel.NET ในแต่ละเวอร์ชั่น)

โปรแกรม Nanosoft Hotel ล่าสุด

เวอร์ชั่น 7.9

 1. ปรับปรุงให้รองรับการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย
 2. ปรับปรุงข้อผิดพลาดของเวอร์ชั่น 7.0
 3. ปรับปรุงความเร็วในการประมวลผล
 4. เพิ่มรายงาน
 5. และอื่นๆ อีกมากมาย

Note : โปรแกรมนี้ มีคุณสมบัติเป็น Shareware ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน 30 วัน หาก ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบ ตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านจะต้อง เสียค่าลงทะเบียน (Register) โดยสามารถสั่ง ซื้อโปรแกรมโรงแรม Nanosoft Hotel.NET ผ่านเว็บไซต์ Thaiware.com ได้เลยทันที


Developer Company Address : 175/5 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ข้อมูลซอฟต์แวร์

 • เวอร์ชั่น : 7.9
 • ปรับปรุงเมื่อ : 28 มกราคม 2558
 • ระบบปฏิบัติการ : Windows 
 • ผู้พัฒนา : Nanosoft & Solution Ltd.
 • ดาวน์โหลด : 28,251 ครั้ง
 • ผู้เข้าชม : 49,331 ครั้งพื้นที่โฆษณา
สั่งซื้อ รีวิว

ความคิดเห็น

 • โดย: อภิชัย ตียานุกูลมงคล
  1 ธันวาคม 2554 16:36:04
 • 1.โปรมแกรมสำหรับบริหารโรงแรมรองรับระบบคีย์แท็คหรือเปล่า?  2.รองรับผู้ใช้งานได้เท่าใด?  3.มีความเร็วในการค้นหาข้อมูลเท่าใด?  4.สามารถพิมพ์ข้อมูลย้อนหลังได้กี่ปี หรือ กี่เดือน?  5.สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อนำมาทำReportหรือExportข้อมูลเองได้หรือไม่?  ติดต่อมาทาง คุณอภิชัย smilegmp@hotmail.com
 • โดย: น้ำ
  7 กุมภาพันธ์ 2554 12:26:09
 • ไม่ยุ่งยากในการหา
 • โดย: อานนท์ เศษอุดม
  2 ธันวาคม 2553 16:25:04
 • ต้องการทราบรายละเอียดว่า สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกได้ตอนเช็คเอ้าท์

  ได้หรือเปล่าครับ

  คงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท
 • โดย: กิตติพศ
  14 พฤศจิกายน 2553 08:46:58
 • ไม่มี
 • โดย: สุวิทย์
  17 พฤษภาคม 2553 11:14:37
 • Nanosoft Hotel.NET

  ออนไลน์ ทางอินเตอร์ได้หรือไม่

  ผม download และทดสอบดูยังไม่ สามารถทำงานได้

  ช่วยตอบด้วยครับ
 • โดย: zaw
  31 มีนาคม 2553 22:56:28
 • thanks
 • โดย: nut
  21 พฤศจิกายน 2552 12:21:53
 • download ไปแล้วติดตอนใส่ User และ Password ไม่ทราบว่าใส่อะไร เลยทดลองใช้ไม่ได้
 • โดย: ทิพย์
  26 มิถุนายน 2552 20:58:52
 • การให้ ทดสอบระบบ ประกอบกับราคาไม่แพง และ ดูเรื่องการทำงาน แล้ว ใช้ได้ค่ะ ทำงานโรงแรมอยู่
 • โดย: Fah
  13 มิถุนายน 2552 16:52:55
 • ก็ดีอ่ะครับ
 • โดย: มาสเตอร์
  19 พฤศจิกายน 2551 20:47:33
 • อยากได้ที่ใช้งาน ง่ายๆ
 • แสดงความเห็นใหม่
  • การวิจารณ์โปรแกรม สามารถทำได้ แต่กรุณาใช้เหตุผล และ กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ โปรแกรม
  • ไม่อนุญาตให้มีการ นำซีเรียลนัมเบอร์ (S/N) หรือ แคร๊กของโปรแกรม รวมไปถึงการเป็นเหตุที่ทำให้ โปรแกรมสามารถใช้ได้โดยผิดลิขสิทธิ์ หรือมิได้รับอนุญาต จากทางผู้พัฒนา หรือเจ้าของโปรแกรม มาแจกจ่ายในพื้นที่ตรงนี้ โดยเด็ดขาด
  • ห้าม การวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ รวมไปถึงด้าน ศาสนา การเมือง และ ประเทศชาติเป็นอันขาด
  • หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษ ที่บัญญัติไว้ตามกฏหมายสูงสุด

ดูหน้านี้แบบ Standard Version
© Copyright 1999-2013 Thaiware.com.

Facebook Twitter Twitter